İLETİŞİM

Global İşinizi NetSuite OneWorld ile Zahmetsizce Yönetin

 

Birleştirilmiş, bulut tabanlı bir sistemde gerçek zamanlı küresel işletme yönetimi ve finansal konsolidasyon sağlayarak coğrafi bölgeler ve iştirakler arasında çoklu para birimleri, vergi düzenlemeleri ve raporlama gereksinimlerini sorunsuz bir şekilde yönetir.

 

Özellikler

 
Global ERP
NetSuite OneWorld, orta ölçekli işletmelerin karmaşık çokuluslu ve çok şirketli ihtiyaçlarını karşılar. Bölgesel ve global işletme konsolidasyonu ile işletmelerin yerel düzeyde döviz, vergilendirme ve yasal uyumluluk farklılıklarına uyum göstermelerini sağlar.

Dolaylı vergi uyumu / Finansal ve muhasebe yönetmelikleri / Yapılandırılabilir vergi motoru
Global CRM
NetSuite OneWorld, birden fazla dil ve para birimi gerektiren karmaşık bir çokuluslu satış organizasyonunu yönetmek için global müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sunar. Kotalar, tahminler, satışlar, müşteriler, iş ortakları, destek vakaları, sorunlar, fırsatlar ve kampanyalar dahil olmak üzere CRM'nin her alanına global görünürlük sağlar.

Global Satış ve Pazarlama / Global Ticaret/ Global SRP
Global E-Ticaret
NetSuite OneWorld, tek bir NetSuite sisteminden çalıştırılabilen ve yönetilebilen, çok dilli, çok para birimli, çok ülkeli ve çok markalı web mağazaları ile e-ticareti dünya çapında yürütmenizi sağlar. Web mağazalarını dünya çapında - her biri bulundukları yerde - belirli dilde ve para biriminde yönetebilirsiniz.
Global Hizmet Kaynak Planlaması
NetSuite OneWorld Hizmet Kaynak Planlaması (SRP), pazarlamadan proje yönetimine, hizmet sunumuna, faturalandırma ve gelir yönetimine kadar tüm hizmetlerin yaşam çevrimini düzene sokar ve mevcut müşterilerin tekrar eden işlerini yürütmenize yardımcı olur.
Global İş Zekası
NetSuite OneWorld, kurumunuzun tamamında gerçek zamanlı görünürlük sağlar ve böylece dünya çapında finansal, müşteri ve iş verilerine benzeri görülmemiş bir erişim sağlar. Gösterge tablolarında gerçek zamanlı olarak görüntülenen çok seviyeli konsolide raporlama ve şirket çapında Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) sağlar.
Uluslararası Yetenekler
NetSuite’in, şirketlere gerçek zamanlı mali konsolidasyon ve görünürlük sağlayarak, coğrafi bölgeler ve iştirakler arasında birden fazla para birimi, vergi düzenlemeleri ve raporlama gereksinimleri de dahil olmak üzere küresel işlemleri yönetmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.